DASUË, BOEK 9

De Zelfsoevereine Samenleving

 
ENTER

VISIOEN
VAN EEN 
NIEUWE CULTUUR

Een Nieuwe Spiritualiteit

De mens geworteld in Hemel, aarde en de gemeenschap
JeZelf-zijn in verbondenheid/Eenheid in verscheidenheid

Zie o.a.:
1. Existentieel Humanisme
2. Geworteld in Hemel en aarde

3. De Schoot van het universum

Een Nieuwe Gezondheidszorg
Gebaseerd op de drie echelons van zelfhulp, biologische
en technologische geneeskunde

4. See: http://welcome.to/FreeWHC/

Een Nieuwe Samenleving
(Sociocratie)
Een Zelfsoeverein individu in een Zelfsoeverein gezin in een
Zelfsoevereine straat in een Zelfsoevereine buurt in een
Zelfsoevereine gemeente in een Zelfsoevereine
regio in een Zelfsoevereine maatschappij
Voor een Europese Unie van Autonome Regio’s (EU-AR)

Zie o.a.
5. De Zelfsoevereine Samenleving
6. Vision Quest: 44 Punten van Transformatie van mens en samenleving
7. Sociocratie

DIE SELBSTSOUVERÄNE GESELLSCHAFT/
EUROPA ERWACHE! KURZFASSUNG IN DEUTSCH

READ ALSO: TH.O.HUEGLIN "EARLY MODERN CONCEPTS
for a LATE MODERN WORLD", 1999 Wilfrid Laurier University Press

KEES BOEKE "SOCIOCRACY"

Het herstel van vrijheid, waardigheid, zelfbeschikking,
gemeenschap, gezondheid en geluk van ieder mens!

http://turn.to/eu-ar/ & eu-ar@turn.to

*

ISBN  90-70525-24-0
© Copyright Han Marie Stiekema.
Alle rechten voorbehouden.
The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciële doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

E-mail: thegreatlearning@welcome.to

Disclaimer
As a condition of use of the welcome.to/EIAR site, the user agrees to indemnify welcome.to/EIAR and her publisher from and against any liabilities, expenses (including attorney's fees) and damages arising out of claims resulting from user's use of this welcome.to/EIAR site.

Last update:10/28/03