INHOUD

Voorwoord

DE CONTEXT

1. Het Ontredderde Westen
1.1 Inleiding
1.2 De Geboorte/Het Matriarchaat
1.3 De Verlichting/De Grote Verlichten
1.4 De Verduistering/De Kerk
1.5 Restauratie 1/De Middeleeuwse Mystiek
1.6 De Inbeelding/De Renaissance
1.7 De Inflatie/De "Verlichting"
1.8 Restauratie 2/De Romantiek
1.9 De Ontreddering/De (Post)ModerneTijd
1.10 Literatuur

2. Variaties op Eenzelfde Thema:
   
Politieke Filosofie van Plato tot Bodin

3. De Nieuwe Unie: Historische Achtergronden
3.1 Makro- en Mikrokosmos
3.2 Het Mystieke Lichaam
3.3. Vroeg Socio-Politieke Ontwikkeling
3.4 Das Heilige RŲmische Reich Deutscher Nation
3.5 Het Rijk versus het Moderne Imperialisme
3.6 Existentieel Humanisme
3.7 Het Communitarisme
3.8 Van Horigheid naar Zelfsoevereiniteit
3.9 De Nieuwe Alliantie

4. De Natuurlijke Socio-Politieke Orde
   
volgens Johannes Althusius

4.1 Zijn Werk Politica:
     Autonomie, Consocialisatie, Subsidiariteit en Federalisme
4.2 Ontwikkelingen na Johannes Althusius
4.3 Zijn Betekenis voor de Huidige Tijd
4.4 Een Eerste Stap:
      De Nieuwe Gezondheidszorg

INTERVENTIE

5. Het Koninkrijk van Hemel en aarde
5.1 Mens en samenleving tweevoudig geworteld

DE SITUATIE

6. Overleven
6.1 Het Socio-Carcinoom
6.2 De Afkickkuur
6.3 De Ommekeer

EUROPA ONTWAAKT!

7. De "Individuele" Strategie/Het Grote Leerproces
7.1 Inleiding
7.2 De Nieuwe Mens
7.3 Het Leerproces
7.4 Eerste stap: Zelfrealisatie
7.5 Tweede stap: Gezond door optimale vitaliteit
7.6 Derde stap: Milieuvriendelijk huishouden
7.7 Vierde stap: Netwerken
7.8 Vijfde stap: Regionalisatie (milieu)
7.9 Zesde stap: Eco(logische) economie
7.10 Zevende stap: De Verlichte samenleving
7.11 De Oorspronkelijke Tekst

8. De Collectieve Strategie
8.1 De Zeven Springplanken
8.2 De Oorspronkelijke Traditie
8.3 De Nieuwe Gezondheidszorg
8.4 De Europese Jeugdbeweging
8.5 Ecologische land- en tuinbouw
8.6 De Regionale economie
8.7 Straatgemeenschap
8.8 Wijkzelfbestuur

9. De Europese Unie der Autonome Regio’s (EU-AR)
9.1 Autonome Regio’s
9.2 „The United States of Europe"
9.3 Voorbeelden: Nederland, Duitsland, Zwitserland, ItaliŽ en de kleine staten
9.4 Europa Ontwaakt!
9.5 De Keizer(in)

DIALOOG

10. Vraag & Antwoord

APPENDIX

11. Literatuur

A. Report van het WWF
B. Burgers van de 21e eeuw
C.
De Europese Unie der Autonome Regio's

Dit uitgebreide werk - ca. 193 A4 pag. - is ook te verkrijgen door bestelling. Iedereen die belangstelling heeft, ontvangt het na storten van Euro 25,- per stuk op rekeningnummer ABNAMRO 56.23.30.127 van H. Stiekema te Amsterdam, thuis (inclusief porto). Vermeld bij de overboeking de titel, je naam, adres, code, woonplaats en het aantal exemplaren.

NB. Wij sturen dit boek als attachment gaarne op aan recensenten en geinteresseerde uitgevers.

* KURZFASSUNG IN DEUTSCH

The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Terug

MAIN MENU

Last update:03/02/03